PROJEKAT CD IZDANJE “RADOST STVARANJA – IZBOR UMETNIČKIH SOLO PESAMA NA STIHOVE VELIKANA SRPSKE POEZIJE” KOMPOZITOR ZORAN JOVANOVIĆ - DUPLI CDCD izdanja antologije: « Radost stvaranja »
izbor solo pesama, napeva i koncertnih pesama za mlade na stihove velikana srpske poezije – kompozitor Zoran JovanovićProjekat realziuje asocijacija   «Da se IzvoZdi», 
 uz saradnju sa Akademijom Umetnosti Novi Sad

Bulevar Kralja Aleksandra 98, 11000 Beograd.
tel : +381646135845,
email: dizasocijacija@gmail.com
Projekat CD izdanja Antologije u koizdavaštvu sa Akademijom Umetnosti  Novi Sad   antologije solo pesama profesora Zorana Jovanovića (profesor AU Novi Sad u periodu 1978. do 2003. i šef odseka katedre za kamernu muziku u drugoj polovini rada na AU) koji je potekao kao rezultat tridesetogodišnjeg uspešnog rada ovog autora na polju solo pesama koje su eminentni pevači, a većim delom nekadašnji studenti AU Novi Sad, uspešno izvodili i izvode širom naših prostora.

Zoran Jovanović, dao je značajan doprinos domaćem stvaralaštvu solo pesama sa preko 200 napisanih solo pesama, i kao kompozitor koji je napisao najveći broj pesama na stihove Desanke Maksimović, uz redovne osvrte i podršku same pesnikinje. Rado izvođen kao kompozitor, ostavio je trag kao stvaralac čije pesme odlikuju izrazito emotivno i muzički slikovito prenesen tekst i sadržaj pesme, plastična vokalna deonica i izrazito pijanistička klavirska deonica, gde glavno mesto i oslonac muzičke inspiracije uvek predstavlje tekst pesme

Dupli CD sadrži 62 pesme i predstavlja izbor od preko 200 napisanih solo pesama, koje je  autor napisao, a na stihove najvećih pesnika  srpske poezije. Pesme su svrstane u misaone, ljubavne i šaljive solo pesme, dečje koncertne solo pesme, populane napeve i songove.

Izdanje će sadržati 2 knjižice , svaka vezana za po jedan disk, sa spiskom izvođača i čitljivim stihovima svake pesme. Neke pesme predstavljaju kapitalna dela poznata najširoj javnosti, a sve pesme značajno su ostvarenje našeg pesništva. Na ovaj način, kako ovakav projekat nije čest, izdanje će predstavljati muzičko-književno izdanje i robustan omaž srpskoj literaturi i pesništvu.
Kako realizacija predviđa kvalitetnu štampu, kartonsko pakovanje dimenzija 12cm x 18 cm i štampu svih tekstova pesama u 2 knjižice koje prate disk, izdanje se vidi i kao spomenik umetničkoj muzici u Srbiji sa kraja 20. veka i kapitalnom radu velikana srpske poezije, a kao prigodan oblik pogodan za dalju prodaju, promociju i trajno arhiviranje. Pakovanje i grafičkom rešenje je atipično i prilagođeno obimu pesama koje će biti prikazane. Cilj izdanja je da izdanje ostavi utisak muzičko-književnog izdanja, te je odabran veći i luksuzniji prilagođeni format.


Dvostruko izdanje solo pesama obuhvata 62 pesme organizovane u disk „obojen“ dramskim temama, temama duše, života, smrti i u disk obojen ljubavnim temama  i šaljivim pesmama, kao i nekoliko pesama za decu na stihove poznatih autora, prezentovanih u formi bliskoj odrasloj publici, u formi zahtevne solo pesme. Realizovano je svih 80 minuta svakog diska. Samo izdanje je prirodni sled audio arhive porodice autora, i podrazumeva da je autor samim snimanjem, u periodima stvaranja pesama, napravio izbor najznačajnih ili najinteresantnijih ostvarenja.

Većina snimaka je realizovana na stihove Desanke Maksimović. Pored velike pesnikinje (20 pesama), pesme su opevale stihove drugih velikana pesništva:
Vojislav lić (2), Ivo Andrić (7), Branko Radičević (1), Dejan Medaković (4), Momir Nikolić (1), dr. Vasilije Topalov (2), Ranko Simović (1), Branko Karakaš (1), Miroslav Nastasijević (2), Vasko Popa (1), Aleksije Marjanović (1), Miroslav Antić (4), Ljubivoje Ršumović (4), J.J. Zmaj (10)Spisak vokalnih solista

 Dragica Nikolić Tanasković, mecosopran
 Dušan Janković, bariton
 Verica Pejić, (u trenutku snimanja Zubović) sopran
 Dijana Martinović , (u trenutku snimanja Lončarević), sopran
 Katarina Bradić, mecosopran
 Slavko Nikolić, tenor
 Tanja Obrenović, mecosopran
 Izabela Gužvanj, mecosopran
 Mirjana Vlaović, sopran
 Marija Eltrich, (u trenutku snimanja Debić), sopran
 Marija Brajković, sopran

  • Prvi CD bi nosio skup pesama misaonih, dramskih, socijalnih, a drugi pesme ljubavne i šaljive, sve pisane od strane velikana srpske poezije, Desanke Maksimović, Ive Andrića, Dejana Medakovića, J. J. Zmaja, Vaska Pope i drugih, gde dobar deo predstavljaju stvaraoci koji su rođeni ili živeli i radili u Vojvodini. Kao takav predstavlja izdanje koje jedan autor ozbiljne muzike priređuje jednom u toku karijere, predstavlja značajno izdanje iz oblasti umetničke muzike i poezije u isto vreme, a kao takvo, samo će omogućiti da deo solo pesama bude arhiviran u muzičkoj formi u značajnim kulturnim institucijama, arhivima i obrazovnim ustanovama i udruženjima muzičkih škola.

  • Ideja za izdanje potekla je od strane nekadašnjih studenata AU Novi Sad koji su učestvovali u više snimanja pesama za radio i televiziju, a uz podršku aspcijacije "Da se IzvoZdi" koja raspolaže velikom količinom snimljenog materijala, a članovi odavno poseduje želju da materijal preuzme javnu formu. Veći deo snimaka koji bi se našao na ovom izdanju ostvarili su nekadašnji studenti AU Novi Sad, gde je detaljan presek angažovanja studenata i profesora na realizaciji snimaka prikazan u poglavlju  O muzičkom izdanju niže u tekstu. Pesme su organizovane u cikluse, ili pojedinačne. Prvobitna inicijativa je CD izdati u koizdavaštvu AU Novi Sad i Asocijacijom Da se Izvozdi , produkcijskom kućom koja je zainteresovana da ovo izdanje publikuje, i u manjoj formi distribuira i reklamira. Veći deo samih izvođača predstavljaju upravo bivši studenti AU Novi Sad, od kojih su neki i bili studenti u trenutku kada su snimci realizovani. Ciljani tiraž prvog izdanja je 500 primeraka od kojih bi se 300 primeraka našlo u prodaji , a ostatak stavio na raspolaganje AU Novi Sad i porodici autora radi distribucije institucijama od kulturnog značaja, školama i univerzitetima, umetnicima, ili za dalju prodaju u okviru knjižara ili putem interneta.

  • Ovlašćenja autora stihova i nosioca autorskih prava i saglasnost zadužbina Desanke Maksimović i Ive Andrića obezbedila je asocijacija "Da se Izvozdi". Budžet i tehničku realizaciju izdanja, takođe obezbeđuje asocijacija uz podršku finansijskih institucija i ustanova kulture. Predloženo vreme realizacije izdanja  je mart – april 2017. godine, te se ulažu napori da se ovaj rok iskoristi, a u protivnom očekujem da je moguće da se izdanje odloži za kraći period. Iza ovog projekata i narednih projekata izvođenja i izdanja autora iz druge polovine 20. veka stoji udruženje „Da se IzvoZdi“ koje ima za cilj arhiviranje i digitalizaciju kompozitorske građe i audio i video materijala autora s kraja 20. i početka 21. veka, kao i afirmaciju izvođenja dela domaće ozbiljne muzike i izvođača koji izvode domaće autore.
Ciljevi izdanja, medijska prezentacija i distribucijaSocijacija se obratila izdavačkim kućama,  koje su izložile sličan budžet za tehničku realizaciju projekta, tj. distribuciju izdanja. Želimo da ovo izdanje, osim u prodajnim objektima izdavačke kuće, bude distribuirano i većim knjižarama kako bi se prodavalo paralelno sa izdanjima velikih pesnika. Stoga, samo izdanje sadržaće i stihove svih pesama autora, te tako predstavljati i svojevrsni spomenik kjniževnom stvaralaštvu, kapitalnim i nadasve inspirativnim i lucidnim stihovima naših autora.  Konačno, razlog inicijative ovog izdanja, jeste i omaž svim izvođačima, doajenima i doajenima u nastajanju, koji su aktivno godinama radili na izvođenju solo pesama koje su predmet projekta. 

Asocijacija koja stoji iza ovog projekta dopuniće distribuciju muzičkog izdanja najznačajnijim institucijama kao što su Udruženje kompozitora, Akademije u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu, Matica Srpska, SANU, udruženje muzičkih škola, arhivom skeniranih nota ovog autora. Sa druge strane, izdanje će, u meri koliko preostali broj primeraka dozvoli, biti dustribuirano izvođačima koji su izveli projekat, ali i  kroz prodaju svoj zainteresovanoj profesionalnoj i amaterskoj javnosti, drugim izvođačima. Konačno, osim knjižarskim lancima kao što su „Vulkan“, „Laguna“, „Delfi“ , i internet prodaje koja će se obavljati preko online knjižara i samog sajta posvećenog autoru, Ostvarena je i saradnja sa časopisom „Muzika klasika“ kako bi se distribuiralo i kroz ovaj medijum klasične muzike, ako inicijalni tiraž dozvoli. Ukoliko ne, za potrebu distribucije preko ovog medija, izradio bi se novi tiraž ili preko izdavačke kuće ili preko privatnih štamparija sa kojima sarađuje izdavački odsek AU Novi Sad.  Tiraž od 500 primeraka bi se distribuirao po sledećoj raspodeli : 250 primeraka po ugovoru izdavačkoj kući, kako bi se određen broj primeraka ponudio knjižarama i bio predmet internet prodaje, 250 primeraka  distribuiralo između AU Novi Sad i asocijacije, tj. familije autora, a za potrebu distribucije ustanovama, izvođačima, kolegama autora, prijateljima, saradnicima i kao poklon pri gostovanjima AU. U slučaju brze distrubicije, prodaje i u slučaju da nosilac investiranja bude u mogućnosti da ponovi izdanja, sledeći tiraž bi se kretao u opsegu 200 do 500 primeraka. Cena izdanja u prodaju još nije definisana i biće predmet ugovora sa izdavačkom kućom. 

Medijski i reklamno, finansijer projekta će biti ispraćen na svim video materijalima ovog autora na internetu (tekstualno i slikom ukoliko postoje mogućnosti na svakom priloženom videu). Na samoj stranici asocijacije i stranici posvećenoj autoru, projekat i sponzorstvo će biti navedeni, a šire reklama će po dogovoru sa izdavačkom kućom predstaviti izdanje na kanalima RTS i u okviru emisija koje se bave umetničkom muzikom. Sponzorstvo će biti jasno uočljivo na svakom distribuiranom i prodatom CD-u i promotivnim koncertima. Željeno izdanje u okviru časopisa « Muzika klasika » omogućiće dodatnu prezentaciju projekta.  

Medijsku prezentaciju i vođenje programa promocije izdanja, zakazanog za 23. Septembar u Narodnoj biblioteci Srbije, pomoći će Aleksandra Paladin, urednik emisija o kulturi na RTS i urednik časopisa "Muzika klasika". 


Fazni presek ostvarenih i preostalih koraka


Elementi i faze u realizaciji ovog izdanja su u listi pod rednim brojem, status svake faze prikazan je pod slovom a:

1)      Obezbeđivanje svog audio materijala iz arhive snimaka i realizacijom novih snimaka
a.       Svi snimci su obezbeđeni 
2)      Audio master materijala
a.   Master materijal svih do sada snimljenih pesama je već pripremljen. Koncertni snmici su « očišćeni » i pripremljeni da prikažu muzički spektar pesamam a u saradnji sa master studijom Kokana Dimuševskog, osnivača grupe « Leb i Sol » . Videti poglavlje Audio materijal niže
3)      Obezbeđivanje autorskih prava pesnika
a.    Sva prava su obezbeđena uključujući i autorska prava koje je obezbedio SANU, Zadužbina Ive Andrića, svi pesnici i naslednici preminulih pesnika. 
4)      Grafička priprema izdanja
a.       Grafička priprema je u izradi i ovo je zadatak koji pred sebe stavlja podnosioc projekta, uz prihvatanje svake sugestije koizdavača i investitora. videti poglavlje 
5)      Realizacija saradnje i ugovora sa učesnicima projekta na relaciji izdavačka kuća, AU Novi Sad, pravno udruženje koje koordinira projekat i sredstva « Da se Izvozdi ».
6)      Štampa diskova i omota
a.       Ostvaren dogovor sa štamparijom 
7)      Distribucija
a.       Distribuciju knjižarama i prodajnim jedinicama preuzima izdavačka kuća,  i podnosilac projekta. Distribuciju izvođačima i arhivama - podnosilac projekta. AU Novi Sad bi slobodno raspolagala svojom količinom diskova

Do sada ostvareno i

1)      Upit za sponzorskom pomoći finansijskim kućama iz Vojvodine poput i ustanovama i sekretijarijatima kulture grada, pokrajine i republike, SOKOJ-u - kraj Februara 2016. - Odobrena sredstva u vrednosti od 150 000 dinara
3)      Realizacija 5 snimaka u studiju u Beogradu – kraj Januara 2016.
4)      Realizacija poslednje grupe snimaka, 4 pesme – kraj Februara 2016.
5)      Dovršenje grafičkog dizajna – kraj Februara 2016.
6)      Prikupljanje preostalih autorskih prava – kraj Februara 2016


Rokovi za realizaciju koraka (prikazani u nastavku svakog koraka)
1)      Usaglašavanje saradnje na relaciji AU Novi Sad, izdavačka kuća, asocijacija « Da se IzvoZdi », definicija distribucije tiraža, prava i obaveza – kraj Februara 2017.
2.
7)      Potpisivanje ugovora i realizacija izdanja – procenjeno na Novembar 2017


Projekat CD izdanje antologije: « Radost stvaranja » - DetaljnoO autoru - Studije klavira završio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Jelice Popović, 1961. godine. Na istom fakultetu magistrira 1963. godine. Svoju umetničku karijeru započeo je kao pijanista, brojnim nastupima u zemlji, kao solista ali i kao kamerni muzičar i klavirski pratilac (korepetitor) vokalnih i instrumentalnih solista. U periodu od 1967. do 1969. godine usavršavao se na „Juilliard School of Music“ u klasi profesorke Rosine Lhevinne kao prvi Jugosloven u okviru programa ove škole. U SAD nastavlja sa koncertiranjem, takođe kao solista i kao pratilac vokalnih solista u okviru nekoliko programa po američkim državama. Kao izvođač osvojio je nekoliko prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima za interpretaciju Šopena. Od 1961. godine radi kao muzički saradnik na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 1969-1978. i kao predavač gde stiče i zvanje docenta. 1978. godine prelazi na Akademiju umetnosti Novi Sad, gde na predmetu kamerna muzika stiče i zvanje redovnog profesora akademije 1989. godine i funkciju šefa kamernog odseka, koju je i obavljao do završetka karijere 2003. godine. U kraćem periodu predaje na Muzičkoj akademiji u Prištini. Osnivač je Festivala kamerne muzike u Beogradu, osnovanom u saradnji sa Beogradskim kulturnim centrom. Kao profesor, do kraja postojanja SFR Jugoslavije, insistirao je na učešćima studenata u okviru festivala i takmičenja,  a kasnije, tokom finansijski nestabilnih godina u periodu od 1990. do 2000. insistirao je da studenti izvode javno, trudeći se da svake godine bude održano više koncerata u Beogradu i Novom Sadu. (Kao posledica čestih dolazaka i proba koje su se održavale u njegovom domu u Beogradu, familija Zorana Jovanovića ostala je u kontaktu sa velikim brojem bivših kolega,  od kojih su neki i dalje profesori AU Novi Sad, i bivših studenata, što je i olakšalo realizaciju ovog izdanja).

Kompozicijom je počeo da se bavi 1974. godine posle pojave problema u kažiprstu leve ruke koje ga je odvojilo od solističkih nastupa. Na ohrabrenje i insistiranje profesora Stanojla Rajčića da na svakonedeljno druženje donese novu solu pesmu, čiji je dramski izražaj  profesor Rajčić cenio, razvila se ljubav i sklonost prema pisanju ovog žanra. Tako, komponovao je nekoliko stotina instrumentalnih, vokalnih i muzičko-scenskih dela među kojima su preko 200 koncertnih solo pesama, 8 končertina, koncert za klavir, solistička i kamerna dela za gudačke instrumente, desetak dečjih opera, 3 jednočine komične opere i pesme za decu. Smatra se jednim od najplodonosnijih stvaraoca u domenu solo pesme i autorom koji je napisao najveći broj solo pesama i napoeva za solo glas na stihove Desanke Maskimović. Za solo pesme dobija više nagrada, najznačajnije : konkurs “Racinovi susreti“ 1973.  godine u Skoplju za ciklus “Bela svitanja“, Prve nagrade u nekoliko konkursa  za (solo pesmu), song Radio Beograda, nagradu “Karađorđe“, nagradu grada Beograda ... kao i više nagrada za dečje stvaralaštvo. Najveći broj izvodjenja i najdužu saradnju, koja je trajala do završetka njihovih karijera,  ostvario je sa Mirjanom Vlaović, Dragoslavom Nikolić Tanasković i Dušanom Jankovićem . Mirjani Vlaović, Zoran Jovanović posvećuje više pesama i više zbirki, među kojima i ciklus "Plavi čuperak". 

(Izvor biografija i tekstovi koje su pripremile kolege profesori sa AU Novi Sad Vladimir Jovanović i Marina Milić Apostolović po smrti Zorana Jovanovića)

O muzičkom izdanju - Projekat CD izdanja solo pesama istekao je iz arhivatorskog rada u protekle 2 godine, a koji je imao za cilj da dela kojima familija raspolaže budu dostupna široj zainteresovanoj javnosti, što je i bila želja autora,  a u skladu sa trendom objave snimaka na internet portalima. Uz pomoć bivših studenata AU Novi Sad, Marije Eltrich (dev. Debić ), Verice Pejić (dev. Zubović ), Nine Aranđelović, Dragane Milošević, i drugih, realizovani snimci su distribuirani. Iz svesnosti da snimci od osnivanja nisu dobili svoju integralnu formu izdanja, proistekla je ideja da se organizuju u okviru CD-a.

Dvostruko izdanje solo pesama, ovde predloženo, obuhvata 62 pesme organizovane u disk „obojen“ dramskim temama, temama duše, života, smrti i u disk obojen ljubavnim temama  i šaljivim pesmama, kao i nekoliko pesama za decu na stihove poznatih autora, prezentovanih u formi bliskoj odrasloj publici, u formi zahtevne solo pesme. Realizovano je svih 80 minuta svakog diska. Samo izdanje je prirodni sled audio arhive porodice autora, i podrazumeva da je autor samim snimanjem, u periodima stvaranja pesama, napravio izbor najznačajnih ili najinteresantnijih ostvarenja. Većina snimaka je realizovana na stihove Desanke Maksimović. Pored velike pesnikinje (20 pesama), pesme su opevale stihove drugih velikana pesništva:
Vojislav lić (2), Ivo Andrić (7), Branko Radičević (1), Dejan Medaković (4), Momir Nikolić (1), dr. Vasilije Topalov (2), Ranko Simović (1), Branko Karakaš (1), Miroslav Nastasijević (2), Vasko Popa (1), Aleksije Marjanović (1), Miroslav Antić (4), Ljubivoje Ršumović (4), J.J. Zmaj (10)

Kako je 2003. godine Zadužbina Desanke Maksimović, priredila izdanje i niz koncerata radi obeležavanja 10 godina smrti pesnikinje, realizovani su snimci u okviru notnog i audio izdanja pod nazivom „Spomenik Desanki od tonova satkan“. Osnovu predloženog izdanja čine ovi snimci koji su opet, značajno većim delom snimljeni u studiju AU Novi Sad. Ostatak pesama, na stihove velikana srpske poezije, snimljene su ili tokom sedamdesetih godina, ili je obavljen ponovni snimak u toku pripreme realizacije ovog projekta.

Vredno je napomenuti, da određene pesme su pesme pisane za učenike solo pevanja ("Slutnja", "Čežnja", "Proleće, a ja venem" i imaju jednostavnu muzičku formu koja se ponavalja. U okviru izdanja mogu se naći i pesme pisani kao popularni napevi za saolo glas na stihove Desanke Maksimović ("Predosećanje", "Proletnja pesma", "Kraj izvora", "Jedna smrt"), a kojima su autor ili njegovi studenti dali jednostavan aranžman ili pratnju. Ostale pesme, tj gro izdanja, predstavajaju tehnički zahtevne solo pesme, koje uzimaju oblik dramske ili lirske solo pesme, songa ili dečje koncertne pesme (na stihove pesnika za decu).

U toku pripreme izdanja utvrđeno je da sačuvani snimci koji su realizovani u saradnji sa Oliverom Miljaković i Julijanom Nastasijević, nažalost, kvalitetom više ne odgovaraju jednom muzičkom izdanju.

Vokalni solisti su ili doajeni srpskog solo pevanja, kao Dušan Janković, prvak opere u Beogradu u periodu od 1970. do 1990., Mirjana Vlaović, profesor, Tanja Obrenović, solista Slavko Nikolić, profesor kao i solista hora Vojske Jugoslavije Dragica Nikolić Tanasković ili studenti koji su kasnije snimke obavljenje oko 2003. godine realizovali, a u međuvremenu postali značajna imena scena u Srbiji i Evropi, ali i pedagozi. Veliki broj izvođača, pre svega solista, potiče sa AU Novi Sad. U tabeli niže detaljno je naveden svaki vokalni solista. Zasigurno znam da su Verica Pejić, u trenutku snimanja devojačkog prezimena Zubović, Dijana Martinović u trenutku snimanja Lončarević, Katarina Bradić, Izabela Gužvanj, Marija Eltrich, u trenutku snimanja Debić, bile studentkinje osnovnih studija na AU Novi Sad, gde su neke od njih pohađale i postdiplomske studije u Novom Sadu. Tanja Obrenović zasigurno je pohađala postdiplomske studije na AU Novi Sad, a podatkom da li je pohađala i osnovne studije trenutno ne raspolažem. Iz svedočenja kolega i familije, Zoran Jovanović je imao izrazito visok i oštar kriterijum u saradnji sa solo pevačima, što potvrđuje da su sve navedene solistkinje postale prvakinje scenskih nastupa ozbiljne muzike u Srbiji, i profesorke kako na fakultetima (Verica Pejić profesor Slobomir univerziteta i solista Opere SNP) tako i u okviru srednjih muzičkih škola. Katarina Bradić i i Marija Debić, imaju zapaženu karijeru na operskoj sceni u inostranstvu. O uspešnim karijerama izvođača bivših studenata AU pogledati prilog. 
Aranžman za gitaru za pesme « Proletnja pesma » i « Predosećanje » izradio je tokom studija, Raško Radović,  sada profesor muzičke Škole Isidor Bajić, kompozitor i predsednik udruženja gitarista Vojvodine. Klavirsku pratnju na večini snimaka, osim na snimcima koji se obnavljaju i realizuju ovih dana, je realizovao autor. 

Spisak vokalnih solista

Dragica Nikolić Tanasković, mecosopran
Dušan Janković, bariton
Verica Pejić, (u trenutku snimanja Zubović) sopran
Dijana Martinović , (u trenutku snimanja Lončarević), sopran
Katarina Bradić, mecosopran
Slavko Nikolić, tenor
Tanja Obrenović, mecosopran
Izabela Gužvanj, mecosopran
Mirjana Vlaović, sopran
Marija Eltrich, (u trenutku snimanja Debić) sopran
 Marija Brajković, sopran
♪ Luka Božanić, tenor

O tehničkom izdanju  


Audio materijal - Projekat se realizuje sa snimcima iz arhive, većinski. Svi snimci iz arhive primljeni su, masterizovani u stiduju kompozitora Kokana Dimuševskog u Skoplju, a na preporuku drugih muzičara i familije profesora Milana Firfova, nekadašnjeg dekana akademije u Skoplju. Među snimcima, pesme ciklusa Ive Andrića, Koste Racina, J.J. Zmaja koje realizuje Dušan Janković, bariton, pesme „Strepnja“ i „Opomena“, pesme iz ciklusa Vaska Pope,  Ljubivoja Ršumovića i Mike Antića, koje realizuje Mirjana Vlaović, kao i pesme iz ciklusa „Granada od Samarkanda“  su pesme preuzete iz arhiva sa magnetofonskih traka, ali izuzetnog kvaliteta.

Pesme iz ciklusa „Nemam više vremena“ koje realizuje Dragica Nikolić Tanasković, ne ispunjavaju sve uslove kvalitetnog izdanja. Međutim, za potrebe publikacije izvođenja koje je autentično samom realizacijom od strane Zorana Jovanovića sa bliskim saradnicima, uz sve zamisli autora, ovi snimci će biti publikovani posle postprodukcijske obrade gde je muzički svaki snimak dobio, Usled očiglednog staža snimaka, neophodno je ostaviti napomenu da su snimci arhivski. Napomenu da su koncertni snimci nosiće snimci pesama "Da nje nije", "Pesma kraj izvora", "Jedna smrt" (realizovani u okviru emisije „Rečju, slikom i muzikom“ TV Novi Sad),  i "Djevo Vladičice". I ovi koncertni snimci su pretrpeli blago čišćenje i master i koncertni. Ostali snimci iz arhive su realizovani u digitalnoj formi u studiju AU Novi Sad 2002. i 2003. godine,. Snimci 5 pesama – „Kad mlidijah umreti“, „Pisma sinu od oca lažova“, „Pesmu o ljubavi nije napisao niko“, „Tebe da nema“, „Duško i verbalna anestitka“ se ponavljanju zbog izrazito lošeg kvaliteta u arhivi, i trenutno su u realizaciji od strane Tanje Obrenović. Za potrebe kompletiranja izdanja, potrebno je snimiti dodatne 4 pesme iz ciklusa „Radost stvaranja“ Dejana Medakovića

Grafička realizacija - Grafičku realizaciju izdanja preuzima asocijacija „Da se IzvoZdi“. Osnovna grafička priprema je već izvršena, kao i priprema stranica sa stihovima. Likovno rešenje sa motivom leptira sa repom od nota koji se napaja iz mastionika koristi se na svim stranicama sa stihovima, kao motiv koji sugeriše da stihovi koje dodirne ili poljubi leptir muzike, daje stihovima još jednu dimenziju, muzikalnu, a sam leptir biva nadahnut. Za glavni motiv na disku i finalnu obradu pred štampu zadužen će biti profesionalni angažovani grafički studio. Na naslovnoj strani stajaće logo AU Novi Sad uz logo izdavačke kuće, kao i logo institucija koje pomognu izdanje,  a moguće je dodati i drugi potreban tekst. Usvojen je se novi, moderni  format pakovanja, gde je osnova pakovanja knjižica sa tvrdim koricama od 3 panela, a gde su diskovi smešteni u džep leve i desne korice.  Novousvojeni oblik pakovanja odgovoara najnovijim standardima, i daje izgled knjige u broširanom povezu kojoj su pridružena 2 diska. Videti grafičko rešenje.

Konačni naslovni motiv koji će biti uklopljen u grafički dizajn, autor Đorđe Jovanović, akademski vajar:Konačni motiv leptira i muzičkog plašta koji će se u adaptiranoj verziji koristiti na stranicama izdanja, autor Đorđe Jovanović, akademski vajar:

Radni dizajn naslovne strane i simbola izdanja
U okviru stranica sa stihovima odabrana su dela velikih majstora koja odgovaraju temi pesama. Birana su dela koja su slobodna za korišćenje

Autorska prava – Deo kontakata je obezbedio SOKOJ, delom i iz ličnih poznanstava i dosad prikupljena su sva autorska prava, potpisana,  osim potvrde o mogućnosti publikacije pesama Vaska Pope, Miroslava Antića i Dejana Medakovića, sa čijim sam nosiocima su ostvareni kontakti i očekuje se pismo sa potpisom. Naslednici Desanke Maksimović i zadužbina Ive Andrića je saglasnot uputila samo u okviru tela mail poruke, dok za Momirom Nikolićem i Aleksije Marjanovićem nema preostalih naslednika prava. Pesme Ilića, Zmaja i Racina su slobodne za publikaciju. Do kraja Januara će sva prava biti prikupljena.

Prilog stihovi - Izdanje će sadržati 2 knjižice , svaka vezana za po jedan disk, sa spiskom izvođača i stihovima svake pesme. Neke pesme predstavljaju kapitalna dela poznata najširoj javnosti, a sve pesme značajno su ostvarenje našeg pesništva. Na ovaj način, kako ovakav projekat nije čest, izdanje će predstavljati i robustan omaž srpskoj literaturi i pesništvu.

O asocijaciji « Da se IzvoZdi »


DIZ asocijacijaje osnovana od strane naslednika i nekadašnjih njihovih studenata i čestih izvođača domaćih autora. Asocijacija je mlada i ovo predstavlja prvi veći zajednički projekat za koji se potražuje budžet i koji nije u domenu tehničog rada ili internet publikacije, a osokoljen uspehom kanala https://www.youtube.com/channel/UC-WNEij6f63T3JTd7YFtF2A koga svakodnevno, iako je kanal savremene klasične muzike, poseti 100 posetilaca. Aktivnost u asocijaciji su prvo uzeli naslednici i . Ima za cilj da se domaći autori što više izvode i da dela pređu iz povučene u intenzivnu formu i da motiviše mlade izvođače da nastupaju. Asocijacija « Da se IzvoZdi » je inicijalno kreirana od strane podnosioca projekta, Vojislava Jovanovića i naslednika kompozitora Dušana D Kostića, vrsnog kompozitora, rođenog u Nišu, i profesora violine u muzičkoj školi Vučković u Beogradu a kao rezultat zajedničkog rada osnivača na sistematizaciji dela Zorana Jovanovića i Dušana Kostića, skeniranju, digitalizaciji nota i snimaka koje su ostale iza ovih kompozitora. Organizacija je osnovana kako bi se zaostavština sačuvala, ali i distribuirala sadašnjim izvođačima radi daljeg izvođenja, i institucijama kulture i arhivama. Do sada su izradi skromni sajtovi i Youtube kanali, uz pomoć bivših studenata, a do kraja Februara biće dovršeno arhiviranje i skeniranje instrumentalnih dela oba autora. U međuvremenu, i naslednici drugih kompozitora su se javili za pomoć, porodica Branka Krakaša koja je kontaktirana za potrebe autorski prava za jednu pesmu sa projekta CD izdanja, a ostvaren je i kontakt sa Udruženjem kompozitora koje se takođe zainteresovalo da asocijacija pomogne u arhiviranju dela starijih autora sa kraja 20. veka. Takođe, ostvaren je kontakt sa nekoliko internet portala koji distribuiraju sadržaj sa delima srpskih kompozitora. Budući projekti, pored arhiviranja građe,  ticaće se ostvarivanju čistih i muzički kvalitetnih snimaka autora sa druge polovine 20. veka od strane ansambala koji deluju u Srbiji, kao i produkcija dečjih opera, edukativnih crtanih filmova  i emisija za decu u kojima bi se koristili radovi autora sa kojima se saradnja ostvari.

Prilog

Grafičko rešenje


Tabela pesama na izdanju 


CD1 Lista pesama


  • pristup preslušavanju liste pesama omogućen je samo korisnicima koji raspolažu korisničkim nalogom poslatim na mail adresu


ЦД1 ПЕСМЕ МИСАОНЕ, ПЕСМЕ ДРАМСКЕ

01. „Слутња“ Војислав Илић ♪ Верица Пејић, сопран
02. „На Бури“ Десанка Максимовић ♪ Марија Елтрих, сопран
03. „Објавите једном на велика звона“ Десанка Максимовић ♪ Славко Николић, тенор
04. „Разговор у грању“ Десанка Максимовић ♪ Верица Пејић, сопран

Циклус „Радости стварања, где си?“ Дејан Медаковић ♪ Лука Божанић, тенор 
05. „Лутања“  06. „Опет сам“ 07. „Хумореска“ 08. „Мозаик из музеја“

09. „Мајке оптужују“ Десанка Максимовић ♪ Катарина Брадић, мецосопран
10. „Кад млидијах умрети“ Бранко Радичевић ♪ Тања Обреновић, мецосопран

Циклус „Послови су завршени“ Десанка Максимовић ♪ Дијана Мартиновић, сопран
11. „Потопљени брод“  12. „Реквијем“ 13. „Послови су завршени“
14. „Смрт гаврана“ Десанка Максимовић ♪ Изабела Гужвањ, мецосопран

Циклус „Шта сањам и шта ми се догађа“ Иво Андрић ♪ Душан Јанковић, баритон, 
15. „Тама“ 16. „Синоћ“ 17. „Лањска песма“ 18. „Његова песма“ 19. „Без наслова (1)“ 20. „Скерцо у црнини“ 21. „Без наслова (2)“

22. Свита „Гранада од Самарканда“ Момир Николић ♪ Драгослава Николић Танасковић, мецосопран
23. „У позну јесен“ Војислав Илић  ♪ Душан Јанковић, баритон

Циклус „Немам више времена“ Десанка Максимовић ♪ Драгослава Николић Танасковић, мецосопран 24. „Рука“ 25. „Сад је извесно“ 26. „Птичја сахрана“

БОНУС ПЕСМА
27. „Дјево Владичице“ духовна песма ♪ Славко Николић, тенор ♩


CD2 Lista pesama


  • pristup preslušavanju liste pesama omogućen je samo korisnicima koji raspolažu korisničkim nalogom poslatim na mail adresu

ДИСК 2

ПЕСМЕ ЉУБАВНЕ, ПЕСМЕ ШАЉИВЕ  И  ПЕСМЕ ЗА МЛАДЕ 

01. “Предосећање“  Десанка Максимовић  ♪ Верица Пејић, сопран ♮
02. “Пролетња песма“ Десанка Максимовић  ♪ Верица Пејић, сопран ♮
03. “ Чежња“  Десанка Максимовић  ♪ Изабела Гужвањ, мецосопран
04. “Бајка“ Десанка Максимовић  ♪ Изабела Гужвањ, мецосопран
05. “Тебе да нема“ Василије Топалов  ♪ Тања Обреновић, мецосопран
06. “Песму о љубави није написао нико“ Василије Топалов  ♪ Тања Обреновић, мецосопран
07. Свита “Да ње није“ Ранко Симовић  ♪ Марија Дебић, сопран ♬♩
08. “Песма крај извора“ Десанка Максимовић  ♪ Верица Пејић, сопран ♬♩
09. “Једна смрт“ Десанка Максимовић  ♪ Верица Пејић, сопран ♬♩
10. “Пролеће, а ја венем“ Десанка Максимовић  ♪ Марија Брајковић, сопран
11. “Стрепња“, Десанка Максимовић  ♪ Марија Брајковић, сопран 
12. “Опомена“, Десанка Максимовић  ♪ Мирјана Влаовић, сопран
13. “Шал“ Бранко Каракаш ♪ Мирјана Влаовић, сопран
14. Музички колаж “Далеко у нама“ Васко Попа  ♪  Мирјана Влаовић, сопран 
15. “Душко и вербална анестетика“ Мирослав Настасијевић ♪ Тања Обреновић, мецосопран 
16. “Писма сину од оца лажова“ Алексије Марјановић  ♪ Тања Обреновић, мецосопран
17.  “Љубав“ Мирослав Настасијевић ♪ Мирјана Влаовић, сопран

Циклус “Плави чуперак“ Мирослав Мика Антић ♪ Мирјана Влаовић, сопран 
18. “Страница из дневника“, 19. “Најљубавнија песма“, 20. “Најмања песма“, 21. “Плави чуперак“

Циклус “Ма шта ми рече“ Љубивоје Ршумовић  ♪ Мирјана Влаовић, сопран
22. “Луцкастa песма“, 23. “Ово је песма о краљу“, 24. “Лепа Ката“, 25. “Ма шта ми рече“

Циклус “Мале шале на познате теме“ Јован Јовановић Змај ♪ Душан Јанковић, баритон
26. “Адвокат Сима“, 27. “Под чергом“, 28. “Мајстор Сима“, 29. “Не даје ми се“, 30. “Из књиге туђег“

Циклус “Мала менажерија“ Јован Јовановић Змај ♪ Мирјана Влаовић, сопран

31. "Бува и лав",  32. "Миш, мачка и мишоловка", 33. "Хрт и јеж",  34. "Врабац и мачка",  35. "На слави код лава


Pesme pojedinačno:Назив песме
Солиста
Пратња
ЦД1


01. „Слутња“ Војислав Илић
Верица Пејић, сопран
 гудачки ансамбл АУ Нови Сад „Данубиус“
02. „На Бури“ Десанка Максимовић
Марија Елтрих, сопран
 
03. „Објавите једном на велика звона“ Десанка Максимовић
 Славко Николић, тенор
 клавир Миодраг Чолаковић
04. „Разговор у грању“ Десанка Максимовић
Верица Пејић, сопран

Циклус „Радости стварања, где си?“ Дејан Медаковић
 Лука Божанић,  тенор
 клавир Милица Ковачевић
05. „Лутања“


06. „Поново сам“


07. „Хумореска “


“ 08. „Мозаик из музеја


09. „Мајке оптужују“ Десанка Максимовић
 Катарина Брадић, мецосопран
 гудачки ансамбл АУ Нови Сад „Данубиус“
10. „Кад млидијах умрети“ Бранко Радичевић
 Тања Обреновић, мецосопран
 клавир Милица Ковачевић
Циклус „Послови су завршени“ Десанка Максимовић
 Дијана Мартиновић, сопран

11. „Потопљени брод“ “


12. „Реквијем“


13. „Послови су завршени


14. „Смрт гаврана“ Десанка Максимовић
 Изабела Гужвањ, мецосопран

Циклус „Шта сањам и шта ми се догађа“ Иво Андрић
 Душан Јанковић, баритон

15. „Тама“  16. „Синоћ“ 17. „Лањска песма“  18. „Његова песма“  19. „Без наслова (1)“  20. „Скерцо у црнини“  21. „Без наслова (2)“


22. Свита „Гранада од Самарканда“ Момир Николић
 Драгослава Николић Танасковић, мецосопран

23. „У позну јесен“ Војислав Илић
Душан Јанковић, баритон

Циклус „Немам више времена“ Десанка Максимовић
 Драгослава Николић Танасковић, мецосопран

24. „Рука“  25. „Сад је извесно“ 26. „Птичја сахрана“


БОНУС ПЕСМА


27.„ Дјево Владичице“ духовна песма
 Славко Николић, тенор
 клавир Миодраг ЧолаковићЦД2


01. “Предосећање“  Десанка Максимовић
 Верица Пејић, сопран ♮
Аранжман и гитара Рашко Радовић
02. “Пролетња песма“ Десанка Максимовић
 Верица Пејић, сопран  ♮
 Аранжман и гитара Рашко Радовић
03. “ Чежња“  Десанка Максимовић
 Изабела Гужвањ, мецосопран

04. “Бајка“ Десанка Максимовић
 Изабела Гужвањ, мецосопран

05. “Тебе да нема“ Василије Топалов
Тања Обреновић, мецосопран
 клавир Милица Ковачевић
06. “Песму о љубави није написао нико“ Василије Топалов
Тања Обреновић, мецосопран
 клавир Милица Ковачевић
07. Свита “Да ње није“ Ранко Симовић
 Марија Дебић, сопран ♩♬

08. “Песма крај извора“ Десанка Максимовић
 Верица Пејић, сопран ♩♬

09. “Једна смрт“ Десанка Максимовић
 Верица Пејић, сопран ♩♬

10. “Пролеће, а ја венем“ Десанка Максимовић
 Марија Брајковић, сопран
 клавир Ива Миланов
11. “Стрепња“  Десанка Максимовић
 Марија Брајковић, сопран
 клавир Ива Миланов
12. “Опомена“ Десанка Максимовић  
 Мирјана Влаовић, сопрaн

13. “Шал“ Бранко Каракаш
 Мирјана Влаовић, сопран

14. Музички колаж “Далеко у нама“ Васко Попа
 Мирјана Влаовић, сопран

15. “Душко и вербална анестетика“  Мирослав Настасијевић   
 Тања Обреновић, мецосопран
 клавир Милица Ковачевић
16. “Писма сину од оца лажова“ Алексије Марјановић
 Тања Обреновић, мецосопран
клавир Милица Ковачевић
17.  “Љубав“ Мирослав Настасијевић
 Мирјана Влаовић, сопран

Циклус “Плави чуперак“ Мирослав Мика Антић
 Мирјана Влаовић, сопран

18. “Страница из дневника“, 19. “Најљубавнија песма“, 20. “Најмања песма“,21. “Плави чуперак“


Циклус “Ма шта ми рече“ Љубивоје Ршумовић
 Мирјана Влаовић, сопран

22. "Луцкаста песма" 23. "Ово је песма о краљу" 24. "Лепа Ката" 25. “Ма шта ми рече“


Циклус “Мале шале на познате теме“ Јован Јовановић Змај  
 Душан Јанковић, баритон

26. “Адвокат Сима“, 27. “Под чергом“, 28. “Мајстор Сима“, 29. “Не даје ми се“,30. “Из књиге туђег“


Циклус “Мала менажерија“ Јован Јовановић Змај
Мирјана Влаовић, сопран


31. "Бува и лав",  32.   "Миш, мачка и мишоловка", 33. "Хрт и јеж",  34. "Врабац и мачка",  35. "На слави код лава  • Pristup preslušavanju liste pesama omogućen je samo korisnicima koji raspolažu korisničkim nalogom poslatim na mail adresu


Linkovi ka internet prezentaciji, sajtovima, nekih od izvođača
Dijana Martinović http://marija-eltrich.ch/