DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA NA AFIRMACIJI KOMPOZITORSKOG I IZVOĐAČKOG RADA UMETNIKA SA KRAJA 20. I SA POČETKA 21. VEKA


DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJAČlanovi udruženja, u svom dosadašnje radu, pored redovnih poslovnih aktivnosti u domenu muzičkog stvaralaštva i pedagogije, ostvarili su iskustva značajna iskustva u domenu "online" prezentacije i afirmacije izvođačke umetnosti i kompozitorskog stvaralaštva kroz "hobi" projekte koji su se kasnije razvili u ideju da se formira jedna ovakva asocijaja i u projekte vezane za stvaralaštvo na prostoru Srbije i očuvanje baštine savremenih  muzičkih stvaralaca.

1.    IZRADA POSEĆENOG YOUTUBE KANALA I FACEBOOK STRANICE O PERFORMANSIMA ULIČNIH STVARALACA U EVROPI

https://www.youtube.com/user/StreetMusicPerformer/


https://www.facebook.com/streetmusicstreetperformers/


2.    AKTIVNO UČEŠĆE NA PROJEKTU NEMAČKIH UMETNIKA O ULIČNIM SVIRAČIMA I LOGISTIKA TOKOM NJIHOVOG BORAVKA U BEOGRADU I NOVOM SADU TOKOM KOJEG SU PREZENTOVANI LOKALNI ULIČNI UMETNICI

https://www.youtube.com/watch?v=f4S64a3BoFw

https://www.facebook.com/aglobaljoy/?fref=ts3.    ARHIVIRANJE, KATALOGIZACIJA I DIGITALIZACIJA (NUMERIZACIJA) NOTNOG ZAPISA CELOKUPNOG OPUSA STVARALAŠTVA KOMPOZITORA  DUŠANA D KOSTIĆA, ZORANA JOVANOVIĆA I OSTVARENI KONTAKTI I PRVI KORACI U ARHIVIRANJU I NUMERIZACIJI GRAĐA DRUGIH KOMPOZITORA MODERNE SRPSKE KLASIČNE MUZIKE U SARADNJI SA ZVANIČNIM INSTITUCIJAMA I GRUPOM KOMPOZITORA I NJIHOVIM NASLEDNICIMA4. IZRADA YOUTUBE KANALA ZA PUBLIKACIJU DELA KOMPOZITORA DUŠANA D KOSTIĆA I DOSAD ARHIVIRANOG AUDIO MATERIJALA PREOSTALOG U ARHIVI OVOG KOMPOZITORA
5.    IZRADA YOUTUBE KANALA ZA PUBLIKACIJU DELA KOMPOZITORA ZORANA JOVANOVIĆA I SVOG ARHIVIRANOG VIDEO I AUDIO MATERIJALA PREOSTALOG U ARHIVI OVOG KOMPOZITORA


RAD NA OVOM PROJEKTU JE UKLJUČIVAO MUZIČKU I GRAFIČKU OBRADU AUDIO I VIDEO MATERIJALA. OVIM PROJEKTOM PREDSTAVLJENO JE I IZVOĐAČKO STVARALAŠTVO MLADIH MUZIČKIH UMETNIKA KOJI SU POČELI SVOJ RAD KRAJEM 20. VEKA I POČETKOM 21. VEKA, ALI I DOAJENA MUZIČKE SCENE U SRBIJI KOJI SU OSTAVILI NEIZBRISIV TRAG RADOM U DRUGOJ POLOVINI 20. VEKA. TAKOĐE, OVAJ KANAL JE TRASIRAO PUT I ZA BUDUĆE PROJEKTE U PREZENTACIJI DELA OSTALIH AUTORA I IZRADI NAMENSKIH SAJTOVA ZA DEČJU MUZIKU I ANIMIRANOG SADRŽAJA ZA DECU. POSEBNO, AKCENAT JE BIO U PREZENTACIJI  MISAONIH, BOGATIH I DUHOVITIH STIHOVA VELIKANA SRPSKE POEZIJE DESANKE MAKSIMOVIĆ, IVE ANDRIĆA, DEJANA MEDAKOVIĆA, VOJISLAV ILIĆA, J. J. ZMAJA, LJUBIVOJA RŠUMOVIĆA, MIROSLAVA ANTIĆA I DRUGIH, A  KOJI SU OVIM POSTALI DODATNO DOSTUPNI ŠIROJ PUBLICI

6.    IZRADA SAJTA ZA PUBLIKACIJU DELA KOMPOZITORA ZORANA JOVANOVIĆA I SVOG ARHIVIRANOG VIDEO I AUDIO MATERIJALA PREOSTALOG U ARHIVI OVOG KOMPOZITORA, KAO I PRECIZNA EVIDENCIJA CELOKUPNOG KATALOGA DELA OVOG AUTORA

http://www.zoranjovanovickompozitor.rs/

7.    DISTRIBUCIJA ARHIVIRANE GRAĐE INSTITUCIJAMA OD NACIONALNOG ZNAČAJA – SANU, SOKOJ, UDRUŽENJE KOMPOZITORA, AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU, NIŠU I NOVOM SADU, MUZIČKIM ŠKOLAMA, IZVOĐAČIMA I PROFESORIMA

8.    OSTVARENA TESNA SARADNJA SA UDRUŽENJEM KOMPOZITORA I SOKOJ I UPOZNAVANJE SA KOMPOZITORIMA I NOSIOCIMA PRAVA KOMPOZITORA KOJIMA JE POTREBNA TEHNIČKA I LOGISTIČKA POMOĆ U ARHIVIRANJU, NUMERIZACIJI, PROMOCIJI I  DISTRIBUCIJI MUZIČKOG MATERIJALA


9.    OSTVARENA SARADNJA SA BROJNIM IZVOĐAČIMA, ORKESTRIMA I ANSAMBLIMA KOJIMA JE NAVEDENA MUZIČKA GRAĐA STAVLJENA NA RASPOLAGANJE I KOJI SU BLIŽE SA NJOM UPOZNATI, A ANGAŽOVANA SU VELIKA IMENA SOLISTA SRPSKE IZVOĐAČKE SCENE I STUDENTI IZVOĐAČI ZA POTREBE REALIZACIJE SNIMAKA

10.   DEČJIM HOROVIMA I OPERSKIM SCENAMA U BEOGRADU I NOVOM SADU DISTRIBUIRANE SU NOTE DO SADA PRIKUPLJENIH DEČJIH PESAMA

11. POMOĆ U REALIZACIJI I PROMOCIJI KONCERATA MLADIH UMETNIKA, detaljnije na strani http://www.dizasocijacija.rs/2016/12/pomoc-u-realizaciji-i-promociji.html


osnovA aktivnosti udruženja u budućnosti biće upravo nastavak prvobitnih aktIvnosti, a cilj da sa polica, dela pređu u etar, javni prostor, u "oblak" ... , a da se ostvari potrebna kohezija sa mladiM izvođačima i da se nađe prostora za redovnim nastupima i motiva za izvođenje dela domaćih autora