PLANIRANE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA U NAREDNOM PERIODU

AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU:

 •  IZRADA CD  IZDANJA U SARADNJI SA PGP RTS I DRUGIM IZDAVAČKIM KUĆAMA KOMPOZICJIA SRPSKIH KOMPOZITORA 

 • IZRADA INTERNET PORTALA I KANALA SA PUBLIKACIJOM DELA , KATALOGA DELA I BIOGRAFIJOM KOMPOZITORA I BLISKA SARADNJA SA KANALOM "SERBIAN COMPOSERS", https://www.youtube.com/channel/UCIo2x4lsZwUA9O4YXa0uPGQ I UDRUŽENJIMA KOMPOZITORA. PRVI NAREDNI PORTALI POKRIĆE RAD DUŠANA D. KOSTIĆA, BRANKA KARAKAŠA I KONSTANTINA BABIĆA
         
   
 • SNIMANJE DELA SRPSKIH KOMPOZITORA ZA KOJE NE POSTOJE KVALITETNI SNIMCI - TRENUTNO MATERIJAL PRIPREMLJEN ZA DELA BRANKA KARAKAŠA, DUŠANA D. KOSTIĆA, A SARADNJA OBEZBEĐENA SA ORKESTROM VOJSKE SRBIJE I ANSAMBLIMA AKADEMIJE UMETNOSTI NOVI SAD I ANSAMBLOM
      

 • IZRADA KRATKIH CRTANIH FILMOVA ZA DECU NA MUZIKU SRPSKIH  KOMPOZITORA KOJI SU KOMPONOVALI DEČJE PESME NA STIHOVA VELIKANA SRPSKOG PESNIŠTVA I PRLIBLIŽAVANJE DECI EDUKATIVNIH DUHOVITIH PESAMA NAŠIH AUTORA. IZRADA EDUKATIVNIH STRANICA I KANALA ZA DECU SA DEČJOM MUZIKOM KOJA BI PRATILA ANIMIRANI SADRŽAJ UZ POŠTOVANJE NORMI I PREPORUKA KOLIKO I KAKO TREBA DA PROVEDE VREME ISPRED EKRANA
         
 • ARHIVIRANJE NOTNE I AUDIO I VIDEO GRAĐE KOMPOZITORA U SARADNJI SA SAMIM KOMPOZITORIMA I NOSIOCIMA AUTORSKIH PRAVA KOMPOZITORA
         
 • AFIRMACIJA UMETNIČKOG DEČJEG STVARALAŠTVA I NIZ PREZENTACIJA I KONFERENCIJA NA KOJIMA ĆE BITI PREDSTAVLJENA UMETNIČKA DELA ZA DECU - UČEŠĆE U KONFERENCIJI JE PLANIRANO U SARADNJI SA DEČJIM ANSAMBLIMA, HOROVIMA, MUZIČKIM ŠKOLAMA I VRTIĆIMA KAO I PREDSTAVNICIMA MINISTRASTVA PROSVETE
         
 • RAD NA UVRŠTAVANJU DELA SRPSKIH KOMPOZITORA U AKTIVNE ŠKOLSKE PROGRAME, GDE BI SE ŠKOLSKI PROGRAMI OSVEŽILI MATERIJALOM I INFORMACIJAMA O STVARALAČKOM OPUSU KOMPOZITORA SRBIJE
         
 • RAD NA UVRŠTAVANJU DELA SRPSKIH KOMPOZITORA ZA DECU U AKTIVNE PREDŠKOLSKE PROGRAME I DISTRUBICIJA MATERIJALA ZAPOSLENIMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVMA
         
 • AKTIVNA ARHIVACIJA I DISTRIBUCIJA MATERIJALA STRUČNOJ JAVNOSTI I ŠIROJ PUBLICI, STRUČNIM USTANOVAMA, KAKO PUTEM INTERNETA TAKO I U DIREKTNOM KONTAKTU