KONCERT ZVUCI MELANHHOLIJE - Etnografski muzej 12 April 19 časova
KONCERT ZVUCI MELANHHOLIJE

Od Dowland-a do Pink Floyd-a u engleskoj muzici postoji specifikum koji je odvaja od ostalih poznatih I popularnih tonova koji se moze opisati kao autenticnost, melodicnost, savrsen zvuk, melanholicnost…muzika engleskih renesasnih majstora (John Dowland, Thomas Ford, Phillip, Rossetter…) je svako odličan primer tog specifikuma jer sadrži sve pomenute elemente ali je istovremeno i aktuelna imajući u vidu da je epoha u kojoj je nastala imala mnogo sličnosti sa današnjicom...turbulentna vremena druge polovine šesnaestog veka i prve polovine sedamnaestog (Henri 8, Elizabeta 1, James 1, Čarls 1) su obležile englesku istoriju i svako su imala veliki uticaj na umetnost tog vremena...naravno renesansna muzika engleskih autora oslikavala je melanholičnu atmosferu tog vremena koja će kraljevstvo odvesti u pravcu velikih previranja, sukoba i dugogodišnje nestabinosti a kulminiraće građanskim ratovima (english civil wars)...i danas vlada slična melanholija koja ovu muziku čini aktuelnom i zanimljivom za istaživanje...ovo su neki od razloga koji su nas inpirisali i naveli da istražujemo baš ove autore u kojim smo prepoznali ton koji odgovara i našem senzibilitetu i duhu vremena u kome živimo i stvaramo...potvrda da smo na dobrom putu su mnogobrojni koncerti koje smo svirali u zemlji i regionu ... od Petrovca na Mlavi preko Šapca, Mladenovca, Kučeva do Bjeljine publika  je napunila sale i podelili smo sa njima ton, osećaj i melanholiju zapisanu vekovima ranije u muzici engleskih majstora...ovako dobar prijem i odziv nas je naveo da zakažemo susret sa beogradskom publikom  pred uskrs, 12 aprila 2017 godine u 19 časova u foajeu Etnografskog muzeja... na programu je muzika koja je pisana za lautu, glas uz pratnju i druge renesansne instrumente a koja je za potrebe ovog projekta transkribovana za dve gitare i gitaru i glas... mi smo Luka Božanić (gitara i glas) i Vuk Dragičević (gitara) a ispod je program koji ćemo svirati te večeri...

Program:
Thomas Ford -        Mr. Southcote’s Pavan
                               Mr. Southcote’s Galliard
Thomas Ford -        Come Phylis                           
John Dowland –       Forlorn hope fancy
John Dowland –       Can she excuse my wrongs?
                               If my complains
John Dowland –       Welcome home
                               Semi dolens
Anonymous* –          Alman (XIV)
                               Barafostus’ Dreame (XVIII)
Philip Rosseter  -     When Laura smiles
                                What then is love but mourning?
                                If she forsake me
Tobias Hume –        The Duke of Holstones Delight
                                The Spirit of Music

*Transcriptions from the Fitzwilliam Virginal Book